För arbetsgivare
Safety Specialist, Operations
för 14 dagar sedan
Publicerat
för 14 dagar sedan
Ej tillämpligt
Lägsta nivå
Ej tillämpligt
ÖvrigtJobbkategori
Övrigt
Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vi jobbar med hållbarhet i alla led för att skapa en hållbar framtid - från produkt till människan. Genom våra globala program Hållbara medarbetare och Hållbara ledare sätter vi våra medarbetare i fokus - att de ska utvecklas med oss och bli mer hållbara. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!

Vi söker nu en engagerad Safety Specialist Operations, med intresse för att jobba med människor, driva förändring och skapa en säker arbetsplats.

Billerud är just nu inne i en utvecklingsfas och som Safety Specialist har du nu möjligheten att vara en viktig del i förändringsarbetet.

I rollen ingår att i linje med företagets strategi på ett operativt och strategiskt plan aktivt driva och bidra till att företagets säkerhetsfrågor drivs på ett koordinerat och tvärfunktionellt sätt för samtliga sex bruk inom Operations i Europa. Du rapporterar till Director Safety & Security, Operations BEU.

I det strategiska arbetet ingår att på ett systematiskt och samordnat utveckla vårt befintliga säkerhetsarbete samt bygga och förstärka vår säkerhetskultur som en integrerad del av företagets värderingar.

Rollen har fri placering och kan utgå från någon av våra verksamhetsorter i Karlsborg (Kalix), Gävle, Skärblacka, Frövi, Gruvön eller Solna.

I tjänsten ingår resor cirka 1-2 dagar per vecka till våra olika verksamhetsorter runt om i Sverige.

Beskrivning av tjänsten
 • Leda, sammankalla arbets/projektgrupper och förbättringsteam inom OHS i funktionen samt driva vårt interna nätverkande.
 • Tillsammans med andra relevanta funktioner utveckla, förankra och driva Billeruds långsiktiga plan för arbetsmiljö och hälsa samt nyckeltal.
 • Övergripande övervaka förändringar i lagar och regler inom arbetsmiljöområdet och informera samt stödja organisationen med kunskap.
 • Utveckla och hantera företagets styrande dokument relaterade till arbetsmiljö och hälsa samt stödja implementering och kontinuerliga förbättringar inom Operations Europe, samt agera internrevisor för arbetsmiljö (ISO 45001).
 • Kommunicera, driva och följa upp vår strategi som säkerställer efterlevnad av relevanta lagar, regler och interna mål. Följa upp framdriften av korrigerande åtgärder, identifiera eventuella hinder för framdrift samt stödja implementeringen av åtgärdsplaner.
 • Kontinuerligt mäta och utvärdera framsteg och identifiera bästa praxis i syftet att främja en kultur av kontinuerlig förbättring.
 • Ansvara för fortlöpande sammanställning, rapportering och analys av olika (KPI) identifierade områden.
 • Agera stöd för utveckling och implementering av återkommande kravutbildningar.


Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Läs mer om vårt Safety First initiativ här .För att lyckas i rollen som Safety Specialist, Operations tror vi att du har
 • relevanta akademiska studier eller motsvarande relevant utbildning med inriktning mot arbetsmiljö, alternativt flera års relevant arbetslivserfarenhet
 • dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsprojekt med goda resultat
 • goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med Excel och Powerpoint
 • engagemang för säkerhet och arbetsmiljö.
Relaterade taggar
-
JOBBÖVERSIKT
Safety Specialist, Operations
Järva
för 14 dagar sedan
Ej tillämpligt
Heltid